Noví čestní členové

4.4.2018 | Tomáš Suk

Noví čestní členové

Vážení členové a příznivci, dovolte nám přestavit vám nové čestné členy ČJS. Za dlouholetou podporu ČJS a Česko-japonských vztahů obecně byli na Valné hromadě konané 10. 3. 2018 navrženi a zvoleni prof. Karel Fiala, doc. Vlastislav Matoušek a pan Zdeněk Thoma. 

Krátké představení:

Karel Fiala

vystudoval v letech 1965-1970 anglistiku, japanologii a sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pak zde v letech 1972-1975 pokračoval v postgraduálním studiu v oboru japanologie - jazykověda konkrétních jazykových skupin. V letech 1975-1979 absolvoval studijní pobyt na Kjótské univerzitě v oboru japonský jazyk a literatura. Titul PhDr. získal roku 1972, titul CSc. roku 1981.

V letech 1979-1990 pracoval nejprve jako odborný, později jako vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd, v letech 1985-1986 byl na základě grantu Japonské nadace vyslán jako hostující vědecký pracovník na Kjótskou univerzitu. Roku 1992 byl jmenován profesorem na Fukuiské prefekturní univerzitě a po absolvování habilitačního řízení se stal docentem na Univerzitě Karlově v Praze a na Philipps-Universität v Marburgu.

Karel Fiala je také autorem řady knih a japanologických studií, převážně z oblasti lingvistiky a filologie. Kromě vědecké a překladatelské činnosti se také zaměřuje na československo-japonské vztahy. Roku 2008 obdržel od japonského císaře Akihita Řád svatého pokladu (rozetu se zlatými paprsky), mimo jiné za šíření poznání o japonské klasické kultuře.

 

Vlastislav Matoušek

absolvoval kompozici a postgraduální kurz hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu na University of Letters v Ósace. Na hudební fakultě AMU obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie skladby a v roce 2004 byl jmenován docentem.

 Od roku 1991 vyučuje etnomuzikologii na katedře teorie a dějin hudby HAMU, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem.

 

Zdeněk Thoma

je český fotograf, publicista a cestovatel, původním povoláním chemik. Je členem Asociace profesionálních fotografů, Syndikátu novinářů ČR a Obce spisovatelů.

V roce 1970 absolvoval roční cestu do Asie, kterou od té doby systematicky fotografuje. V osmadvaceti zemích tohoto kontinentu, hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a na Filipínách strávil přes sedm let života. Výsledkem jeho práce je řada cestopisů, obrazových publikací a více než 160 fotografických výstav. Nejvíce ho zajímá kulturní historie čaje, umění orientálních zahrad a krajina v proměnách světla.

V roce 2017 obdržel Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky za propagaci japonské kultury v České republice a za významný přínos k rozvoji přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou

Zdroj informací: Wikipedia


Warning: include(../www/inc/footer-univ.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/18982/japan_cz/articles/index.php on line 323

Warning: include(): Failed opening '../www/inc/footer-univ.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php72/share/pear') in /data/www/18982/japan_cz/articles/index.php on line 323