O výjimečném panu Sunagawovi

16.9.2016 | Karel Fiala

O výjimečném panu Sunagawovi

Uplynulo již přes čtyřicet let ode dne, kdy jsme společně se Zdeňkem Thomou poznali kjótského podnikatele-filantropa pana Sunagawu Sukešiho, který se po celá desetiletí soustavně stará o české i další zahraniční studenty v Kjótu. Kromě ubytování zdarma, pomáhal mnoho let českým studentům zajišťovat výlety a exkurze do japonských podniků, seznamoval studenty se skutečným životem a současnou i tradiční kulturou Japonska, jak se s nimi nemohli ve školních lavicích setkat. Pro bezplatné ubytování českých studentů dokonce podstatně rozšířil část svého domu.

Během doby, která uplynula od našeho prvního setkání, dokázal pan Sunagawa vybudovat rozsáhlou společnost pro sociální činnost Fudži no kai a v ní síť sociálních zařízení pro japonské občany – od dětí až po seniory.

Působil také léta jako poslanec kjótské radnice, organizátor mezinárodních styků kjótské městské a prefekturní správy, jako člen Kansaisko-české společnosti a člen výboru kjótských občanů pro styk s Prahou. Letos na jaře byl pan Sunagawa vyznamenán za svou činnost řádem Posvátného pokladu s dvojím paprskem, který udílí japonský císař.

Požádal jsem pana Sunagawu, aby shrnul činnost, za kterou byl vyznamenán, a napsal pár řádek o svém vztahu k České republice.

Z dopisu pana Sunagawy:

Vážený pane profesore,

Dovolte, abych na Vaši žádost shrnul své hlavní životní údaje.

Po ukončení zemědělské a chovatelské fakulty Šinšúské univerzity v padesátých letech, jsem absolvoval dvouletou stáž v Bavorském zemském výzkumném ústavu pro chov skotu v Mnichově. Po návratu do Japonska jsem zřídil ve čtvrti Fušimi v Kjótu chovatelskou farmu pro sto kusů skotu, vybudoval síť mlékáren a restaurací a provoz postupně dále rozšiřoval.

Počátkem osmdesátých let dochází k rozšíření městské aglomerace i do prostoru Fušimi na jihu Kjóta, a dosavadní způsob zemědělského podnikání se zde stává neúnosný.

V té době byl bolestně pociťován katastrofální nedostatek zvláštních pečovatelských domovů pro občany vyššího věku, jež by pomohly ulehčit potíže těchto občanů, spojené s poklesem jejich pohybových schopností. Můj otec Sunagawa Širó se v pokročilém věku a následkem vážného onemocnění rovněž nemohl volně pohybovat a byl donucen k užívání kolečkového křesla. Proto jej situace mnoha jeho vrstevníků velmi znepokojovala. Zrodila se myšlenka založit charitativní společnost Fudži no kai (spolek Vistárie) a napomoci tak řešení nedostatku veřejných pečovatelských domů.

Měl jsem pouze rozsáhlejší pozemky a upřímné odhodlání něco podniknout, ale to pro začátek stačilo a vrhl jsem se do práce, na kterou jsem původně nikdy nepomýšlel.

Tak se stalo, že jsem se počal zabývat sociálním podnikáním na bázi společnosti Fudži no kai, a této činnosti se věnuji již více než tři desetiletí. V Kjótu a Kóbe dnes (s manželkou) vedeme celkem 22 sociálních a pečovatelských zařízení. Jsou to pečovatelská zařízení pro seniory, dále školky a jesle pro děti a pečovatelský dům pro osoby duševně postižené.

S touto činností jsme začali takříkajíc “na poli neoraném”, ale postupně jsme nabyli přesvědčení, že je to správná cesta, že konáme práci, která zaplňuje jedno prázdné místo, a že je to práce, která je pro společnost skutečně potřebná. Proto si také vážím pocty, jíž se mi dostalo 18. května tohoto roku, kdy mi za tuto činnost byl udělen císařský řád Posvátného pokladu s dvojím paprskem.

Chovám mimořádně vřelý vztah k Vaší zemi, České republice, a miluji nejrůznější aspekty českých dějin, českou kulturu, české umění i českou národní povahu. Oba naše národy mají podle mého názoru velmi mnoho podobných vlastností. Zvláště si cením české tolerance a pokojné, mírumilovné povahy Vašeho národa. V roce 2020 se bude opět konat olympiáda v Tokiu.

Těším se, že najdete vhodnou příležitost navštívit naši zemi i naše krásné město Kjóto, které vzniklo zhruba ve stejné době jako Praha, bylo po tisíc let hlavním městem Japonska, je partnerským městem Prahy, a, podobně jako ona, je významnou pokladnicí kulturního dědictví své země.

Zapsal prof. Karel Fiala,
náměstek ředitele historického archivu prefektury Fukui, Japonsko

FOTOGALERIE ČLÁNKU


Warning: include(../www/inc/footer-univ.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/18982/japan_cz/articles/index.php on line 323

Warning: include(): Failed opening '../www/inc/footer-univ.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php72/share/pear') in /data/www/18982/japan_cz/articles/index.php on line 323